keuze ontwerper is gemaakt

Heleen Eshuis, drijvende kracht achter In het Wild, heeft ervaring dat buitenspelen vaak als “even luchten” wordt gezien. Kinderen en medewerkers zijn buiten, maar in een omgeving die weinig uitdagend en avontuurlijk is. Heleen: “Buitenspelen is veel meer dan buiten zijn. Het is een volwaardige speel-/leeractiviteit die bijdraagt aan de zelfontplooiing en -ontwikkeling van een kind. Een weloverdachte buitenruimte is daarvoor onontbeerlijk.

Basisinrichting
De buitenruimtes (o.a. groene schoolpleinen) die door In het Wild worden ontworpen en gerealiseerd voldoen aan een aantal specifieke eisen die een rijke leeromgeving garanderen. Een ontwerp voor een buitenruimte ontstaat natuurlijk niet zomaar. Elke ruimte is anders en iedere doelgroep heeft andere ideeën en wensen. De behoeftes van baby’s en peuters zijn anders dan die van kleuters en schoolgaande kinderen.

Voor meer informatie: http://www.inhetwild.nl/

Pin It on Pinterest

Share This